Benefiční šifrovačka
Divadla Barka

Obecně

Benefiční šifrovačka je internetová šifrovací hra. Pokud nevíte, co je šifrovací hra, můžete se podívat na stránku Co jsou šifrovačky.

Hra začíná v pátek 20. října 2023 v 17:00 a končí v neděli 22. října 2023 v 17:00. Systém, jak se dozvíte níže, však po vás nevyžaduje být od začátku do konce hry připojeni.

Hru hrají týmy o 1 - 5 hráčích.

Registrace poběží do pátku 20. října do 15:00. Budete-li se chtít registrovat později, či se připojit během hry, kontaktujte organizátory e-mailem.

Startovné je povinné, jeho výše je však zcela dobrovolná a vybírá se ve prospěch Divadla Barka, z. ú., otevřeného kulturního prostoru, dříve pod křídly Ligy vozíčkářů. Startovné je třeba zaslat přímo na účet Divadla Barka, z. ú., podrobnosti o platbě se dozvíte po registraci. Startovné je darem, který je odečitatelný z daní, o potvrzení lze požádat na e-mailu divadla.

Více informací o dobré věci si můžete přečíst v sekci O Barce.

Myšlenka hry

Hra je složena z šifer, které hře poskytli ostřílení organizátoři šifrovaček. Každá šifrovačka, jejíž tvůrci šifer se Benefiční šifrovačky účastní, poskytla minimálně jednu šifru.

Již s námi spolupracují:

Autoři však nebyli ze strany hlavních orgů nijak omezováni. To, kdo je autorem které šifry, může napovědět charakter šifry či její obtížnost, ovšem bez záruky. Šifry jsou testovány hlavními orgy a dalšími dobrovolníky.

Systém hry

Hra funguje na principu odemykání šifer. Na výběr jsou od počátku všechny šifry, které jsou v rámci hry k dispozici. Označeny jsou logem hry, jejíž organizátoři šifru poskytli. Po rozkliknutí šifry si můžete přečíst o autorovi šifry a o hře, kterou autor organizuje.

Teprve ze stránky šifry lze šifru odemčít. Od okamžiku odemčení se zpřístupní (většinou) PDF soubor se šifrou a od tohoto okamžiku se týmu začíná počítat čas této šifry.

Nápovědy se neposkytují.

Řešením šifry je vždy heslo, které lze odevzdat na stránce šifry. Heslem bývá obvykle české podstatné jméno v prvním pádě jednotného čísla. V případě vyluštění šifry a zadání správného hesla se čas luštění započítá do celkového času luštění týmu.

Za špatně zadané heslo není žádná bodová penalizace a druhý pokus bude možné zadat ihned, třetí a další pokusy však již bude možné zadat s desetiminutovými odstupy.

Výsledky

Výsledné skóre týmů se počítá primárně podle počtu vyluštěných šifer a sekundárně podle času luštění všech vyluštěných šifer.

Průběžné výsledky budou na stránkách viditelné.

Organizátoři

Šifrovačku pro vás připravují Tomáš "Dark" Klouda, Michal "petržel" Blaha. Webový systém zajišťuje Míla Votradovec. Šifry vymýšlí jednotliví organizátoři, jejichž seznam bude zveřejněn po hře.

Kontaktovat nás můžete na beneficni@sifrovacky.cz