Benefiční šifrovačka
Divadla Barka

Divadlo Barka, zapsaný ústav, bylo dříve kulturní odnoží Ligy vozíčkářů. Od 1. ledna 2024 se jako samostatný ústav staví na vlastní nohy. K překonání počátečních překážek však potřebuje finančně pomoci. Proto jsme se jako členové jednoho z divadelních souborů rozhodli, že pomůžeme tak, jak umíme - šifrovačkou.

Dark a petržel

dva.jpg


Divadlo Barka v Brně je dostupné všem, kteří chtějí využít jeho zázemí pro tvorbu, seberealizaci, pro umělecká představení i akce komunitního či informačního rázu. BARKA je otevřená všem druhům umění bez ohledu na to, jací herci, tanečníci či hudebníci v ní vystupují, zda mají dlouholeté zkušenosti nebo začínají, jestli mají hendikep fyzický, mentální či psychický, jsou-li třeba členy etnické menšiny anebo se věnují netradičním či cizojazyčným žánrům a projektům apod.

_V rámci Divadla Barka působí i SUUD - Soubor unikátně unylých divadelníků. Chcete-li petržela a Darka vidět naživo na jevišti, přijďte se podívat na Noc divadel v sobotu 18. listopadu 2023 na reprízu představení Tak jezte koláče! z paláce ve Versailles v 18. století. _

_MG_6594.jpg

budova.jpg

Kromě seberealizace v práci, v soukromém životě a ve sportu, je důležitou součástí každého z nás i vyjádření prostřednictvím uměleckých disciplín. Kulturní tvorba je povznášející, dokáže vybičovat lidi ke skvělým výkonům na jevišti i v zákulisí. Má i široký přesah do běžného života – motivace, aktivita, sebevědomí, přátelé. Tyto momenty jsou ještě zesíleny hendikepem umělce. V takovém případě je umělecká sebereflexe ještě důležitější. To vše prostřednictvím kulturních aktivit podporuje i Barka.

djp.jpg

Jsme nejen jeviště o rozměrech zhruba 10 x 10 metrů, hlediště a zázemí pro umělce. Jsme prostorem pro setkávání, navazování kontaktů, jsme prostorem pro tvůrčí inspiraci. Jsme místem, kam se můžete vracet, kde najdete porozumění i radu, kde najdete ochotný personál a podporu pro váš projekt. Jsme místem, ve kterém se odrážejí dvě desítky let „řádění“ múz, kde každý herec, hudebník či tanečník v něm zanechává otisk své osobnosti.

protyboty.jpg

Divadelní sál a jeho příslušenství s kapacitou 150 diváckých míst a s velkým jevištěm slouží svým zázemím zhruba 40 souborům ročně. Celoroční provoz amatérského alternativního divadelního prostoru umožňuje zrealizovat během roku téměř 100 představení a 1500 hodin zkoušek. Práh divadla překročí průměrně 9 000 diváků. Na prknech Barky se realizují amatérské i poloprofesionální soubory, integrované soubory, kde hrají či tančí zdraví i lidé s postižením, odehrávají se tu přednášky, koncerty, festivaly v několika jazycích apod.

aldente.jpg